Läs- och skrivsvårigheter

Förebygg

Läsinlärning

Kartläggning

Åtgärder

Engelska

Svenska som nytt språk

Läs- och skrivsvårigheter

Aktuellt: Min bok ”Vägar till engelska vid läs- och skrivsvårigheter”.
Läs mer under rubriken Engelska.

Det finns så många möjligheter till bra åtgärder när det gäller läs- och skrivsvårigheter! Några exempel visas i staplarna till höger.ovan.

Som konsult och föreläsare vill jag förmedla en konkret bild av hur man kan förbättra för personer med läs- och skrivsvårigheter. Min målsättning är att sprida forskningsbaserad kunskap, inspiration och goda idéer.

Lämna ett svar