Engelska
 
 
 
 
 
 

Det finns två vägar att lära sig språk; muntligt och skriftligt. Båda är viktiga!

Muntligt ordförråd kan man få på olika sätt; samtala, lyssna på böcker, se engelska filmer (utan svensk textremsa), lyssna och härma.

De flesta normalläsare knäcker snabbt läskoden i engelska. Men elever som har läs- och skrivsvårigheter behöver systematisk undervisning som lär ut skriftspråket steg för steg, från grunden.

Aktuell bok
I min bok Vägar till engelska vid läs- och skrivsvårigheter vill jag ge inspiration till engelskundervisningen. Läs mer i följande länkar:
Syftet med boken.
Informationsblad om boken.
Beställning.

Föreläsning
I min föreläsning belyser jag läs- och skrivsvårigheter och engelskundervisningen. Jag förklarar bland annat varför gloslistor kan bli kämpiga för elever med dyslexi. Jag beskriver också de nya antagningsreglerna som riskerar att utestänga de elever som inte klarar kraven i engelska. Men framför allt ger föreläsningen en bild av vad skolan kan göra för att elever med läs- och skrivsvårigheter ska lyckas i engelska.

Läs mer om mina föreläsningar.


Länkar:

Se kapitel 18 i LÄSK-pärmen

HelpStart

Lekfull träning i engelska

Min magisteruppsats ”Engelskundervisningens betydelse för elever med dyslexi”


Lättlästa engelska böcker:
Lättlästa böcker med olika svårighetsgrad

Penguin readers, Scholastic readers