Föreläsningar


Aktuellt!
Boka en föreläsning om läs- och skrivsvårigheter och engelska!

Föreläsningen belyser läs- och skrivsvårigheter och engelskundervisningen ur olika aspekter. Föreläsningen väcker tankar och reflektioner, samt ger förståelse för vilka insatser som är viktiga i engelskundervisningen.

Välkommen att kontakta mig för mer information!