Föreläsningar


Välkommen att boka en föreläsning som riktar sig till all personal i grundskolan!

Min föreläsning ger en bild av hur elever som har läs- och skrivsvårigheter kan få en bra skolgång, från förskola till högskola. Föreläsningen förmedlar aktuell forskning och ger konkreta förslag till undervisningen. En del av föreläsningen belyser engelskundervisningen ur olika perspektiv.
Min förhoppning är att föreläsningen ska ge inspiration och väcka tankar och idéer som rör alla skolämnen.