Kurs i Wittingmetoden

Nu går det att anmäla sig till höstens två Wittingkurser!
Kurserna, som anordnas i Stockholm, riktar sig i första hand till lärare som vill arbeta med metoden. Kurserna är:

  • Ominlärning.  Metoden används för elever som har läs- och skrivsvårigheter. Eleven får ”lära om” och bygga upp rätt lästeknik från grunden. Läs mer!
  • Svenska som nytt språk. Läs mer!

Anmälan
Gör en intresseanmälan (ej bindande) så återkommer jag med mer information. Mejla ditt namn och telefonnummer till . Skriv ”ominlärning” eller ”svenska som nytt språk” i ämnesraden.

Kort om Wittingmetoden
Wittingmetoden är en läs- och skrivinlärningsmetod som kan tillämpas på både barn och vuxna. Målet är att eleven ska få positiv självkänsla, bra uttal, god läsförståelse och bra lästeknik.
Förståelsearbetet tränas speciellt och eleven får fördjupad kunskap om ord och begrepp. Parallellt med detta byggs lästekniken upp steg för steg, från grunden. Ett viktigt inslag i arbetet är Wittingmetodens elevsyn som gör att eleven blir ansvarstagande och delaktig i sitt lärande.

.
Wittingföreningens hemsida finns utförlig information om Wittingmetoden.