Kurs i Wittingmetoden

Nu går det att anmäla sig till en kurs i Wittingmetodens ominlärning som startar i januari. Se informationsbladet längre ner i denna text.

Wittingmetoden är en läs- och skrivinlärningsmetod som kan tillämpas på både barn och vuxna. Ominlärning används för elever som har läs- och skrivsvårigheter. Målet är att eleven ska få positiv självkänsla, bra uttal, god läsförståelse och bra lästeknik. Förståelsearbetet tränas speciellt och eleven får fördjupad kunskap om ord och begrepp. Parallellt med detta byggs lästekniken upp steg för steg, från grunden. Ett viktigt inslag i arbetet är Wittingmetodens elevsyn som gör att eleven blir ansvarstagande och delaktig i sitt lärande.

Kurs
Vill du lära dig arbeta med Wittingmetodens ominlärning? Nu går det att anmäla sig till en kurs som startar i januari. Informationsblad om kursen.

Gör en intresseanmälan (ej bindande) så återkommer jag med mer information. Mejla ditt namn och telefonnummer till . Skriv ”ominlärning”  i ämnesraden.

.
Wittingföreningens hemsida finns utförlig information om Wittingmetoden.