Om mig

Jag är förälder till ett barn med dyslexi, ämneslärare samt fil. mag. i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. I min magisteruppsats belyser jag skolans undervisning i engelska för elever med dyslexi.

2014 fick jag Anita Sandells pris för insatser inom dyslexiområdet.

2000-2003 var jag projektledare i LÄSK-projektet (LÄSK = läs och skriv).  Projektet, som bland annat tog fram LÄSK-pärmen, var ett samarbete mellan Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn (FDB), Dyslexiförbundet och Svenska Dyslexiföreningen.

Under många år arbetade jag som utvecklingsledare hos FDB.  Arbetet innebar bl.a. rådgivning till föräldrar samt information till lärare och politiker.

Sedan 2014 arbetar jag i eget företag. Jag är även deltidsanställd hos  Svenska Dyslexiföreningens där jag bl.a. är redaktör för föreningens tidskrift Dyslexi -aktuellt om läs- och skrivsvårigheter.

När jag utbildade mig till ämneslärare i ma/fy på 80-talet fick jag ingen information om läs- och skrivsvårigheter. Det medförde att jag i min undervisning gjorde en hel del misstag gällande bemötandet av dessa elever. Men som förälder till ett barn med dyslexi fick jag lära mig mycket nytt. Jag fick se många konkreta, positiva exempel på vad förskola och skola kan göra för att elever med läs- och skrivsvårigheter ska få en bra skolgång i en helt vanlig klass.