Läs- och skrivsvårigheter

Förebygg

Läsinlärning

Kartläggning

Åtgärder

Engelska

Svenska som nytt språk

Det finns så många möjligheter till bra åtgärder när det gäller läs- och skrivsvårigheter! Några exempel visas i staplarna till höger.ovan.

Min målsättning är att sprida forskningsbaserad kunskap, inspiration och goda idéer.

Lämna ett svar