Åtgärder
 
 
 
 
 
 

Elever som har läs- och skrivsvårigheter behöver ofta två typer av stöd:

  • Träning för att förbättra läs- och skrivförmågan. För att kunna individanpassa träningen behöver man först göra en kartläggning.
  • Kompensation så att eleven kan inhämta kunskaper, och redovisa, utan att hejdas av sina läs- och skrivsvårigheter. Det behövs ofta både alternativa verktyg och anpassningar. I många kommuner finns Skoldatatek som ger teknisk och pedagogisk  support till skolorna.


Länkar:
LÄSK-pärmen

Skoldatatek

Logopeden i skolan

Skolappar