Engelska
 
 
 
 
 
 

Det finns två vägar att lära sig språk; muntligt och skriftligt. Båda är viktiga!

Muntligt ordförråd kan man få på olika sätt; samtala, lyssna på böcker, se engelska filmer (utan svensk textremsa), lyssna och härma.

De flesta normalläsare knäcker snabbt läskoden i engelska. Men elever som har läs- och skrivsvårigheter behöver systematisk undervisning som lär ut skriftspråket steg för steg, från grunden.

Länkar:

HelpStart

Lekfull träning i engelska

Lättlästa böcker med olika svårighetsgrad

Aktuell bok
I min bok Vägar till engelska vid läs- och skrivsvårigheter vill jag ge inspiration till engelskundervisningen. Läs mer i följande länkar:
Informationsblad om boken
Beställning