Förebygg
 
 
 
 
 
 

Under förskoleåren är det bra att på olika sätt hjälpa barnet att få ett rikt språk; läsa sagor, sjunga, leka ordlekar. Man kan även uppmärksamma barnet på olika ljud, både ljud i omgivningen och språkljud som finns inuti ord. På så sätt hjälper man barnet att utveckla sin språkliga förmåga och att bygga upp ett stort ordförråd.

I förskoleklass är det utvecklande att varje dag öva språklig medvetenhet med exempelvis Bornholmsmodellen. De barn som är språkligt medvetna och medvetna om språkljuden i ord när de börjar skolan får lättare att koppla språkljuden till bokstäver och lära sig läsa.


Länkar:
Kod-Knäckarnas material, www.kodknackarna.se

Bornholmsmodellen, www.bornholmsmodellen.se

Fonomix, www.munmetoden.se