Kartläggning
 
 
 
 
 
 

För att kontrollera att ingen elev halkar efter är det bra med regelbunden screening, t.ex. en gång per läsår. Screening är snabbtest som man kan göra på en hel klass samtidigt.

De elever som upptäcks bör specialläraren/ specialpedagogen kontrollera närmare för att därefter kunna ge förslag på bra åtgärder. I vissa fall behövs en fördjupad utredning hos t.ex. ögonläkare, ortoptist, logoped, psykolog.


Länkar:
SPSM:s  stödmaterial för pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi