Konsultverksamhet

Utifrån mina gedigna erfarenheter och kunskaper inom området läs- och skrivsvårigheter erbjuder jag konsulttjänster till bl.a.

  • skolor
  • kommuner
  • vårdnadshavare
  • organisationer

Välkommen att kontakta mig!