Om mig

Sedan mitten av 90-talet har jag varit engagerad för att försöka påverka och förbättra skolsituationen för elever som har läs- och skrivsvårigheter.

Jag är förälder till ett barn med dyslexi och ämneslärare i ma/fy. I min lärarutbildning fick jag ingen information om läs- och skrivsvårigheter. Det medförde att jag i min undervisning gjorde misstag gällande bemötandet av dessa elever. Men under mitt barns skolgång, från förskola till högskola, lärde jag mig mycket om läs- och skrivsvårigheter. Flera av hans förskollärare och lärare gjorde många bra insatser och det inspirerade mig mycket.

För att fördjupa mina kunskaper gick jag den ettåriga kursen ”Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi” vid Stockholms universitet. Min magisteruppsats belyser skolans undervisning i engelska för elever med dyslexi.

Under många år har jag arbetat inom olika dyslexiorganisationer. Arbetet har bl.a. inneburit rådgivning, information samt anordnande av fortbildning både för lärare och föräldrar. Jag har även varit redaktör för Svenska Dyslexiföreningens tidskrift ”Dyslexi -aktuellt om läs- och skrivsvårigheter”.

Min förhoppning är att sprida information om vad förskola och skola kan göra för att elever som har läs- och skrivsvårigheter ska få möjligheter till en bra skolgång och ett gott liv.